1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εγγραφή για μέλους («Συμφωνία») συνάπτεται από και μεταξύ της EPIK REVOLUTION Ο.Ε. ("Εταιρεία") εδρεύει στην: Αίθριο, Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124, Ελλάδα και ο πραγματικός χρήστης που γίνεται μέλος μέσω της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής για κινητά («Μέλος). προκειμένου να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών και να καθοριστούν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών. Το Μέλος συμφωνεί και δηλώνει ότι έχει διαβάσει ολόκληρη τη Συμφωνία, ότι έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενό της και ότι εγκρίνει όλες τις διατάξεις της.

2. ΟΡΟΙ 

Προϊόν(τα): Όλα τα προϊόντα, είτε έχουν σχεδιαστεί από την Εταιρεία είτε όχι, που διατίθενται στον Ιστότοπο, προκειμένου να μπορούν τα Μέλη να εκτελούν τις συναλλαγές τους όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία. Μέλη: Πραγματικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που έχουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και των οποίων η ιδιότητα μέλους εγκρίνεται από την Εταιρεία. Ιστότοπος: σημαίνει τον Ιστότοπο ή την ψηφιακή Εταιρεία στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του ονόματος τομέα www.happy-nes.gr ή/και οποιωνδήποτε ονομάτων υποτομέων, όπου η Happy-Nes παρέχει τις Υπηρεσίες εντός του πεδίου που καθορίζεται στο παρόν. Εφαρμογή για κινητά (όταν χρειάζεται): Το λογισμικό που μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσουν τα μέλη στα κινητά τους τηλέφωνα από την ψηφιακή πηγή που είναι σύμφωνη με το λογισμικό του κινητού τηλεφώνου για να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Σελίδα μέλους: Ιστοσελίδα αποκλειστική για το μέλος όπου το μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει ορισμένες συναλλαγές προκειμένου να κάνει χρήση διαφόρων εφαρμογών, στοιχεία προϊόντος που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο και εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που καθορίζονται από την Μέλος.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1 Για να αποκτήσει την ιδιότητα μέλους, ο Χρήστης, ο οποίος είναι άνω των 18 ετών και επιθυμεί να γίνει μέλος, απαιτείται να εγκρίνει τη Συμφωνία Μέλους που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. για να το συμπληρώσετε με αληθείς και αυθεντικές πληροφορίες σύμφωνα με τις πληροφορίες που ζητούνται στη φόρμα ιδιότητας μέλους και την αίτηση μέλους του Χρήστη πρέπει να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από την Εταιρεία. Η ιδιότητα μέλους τίθεται σε ισχύ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και κοινοποιηθεί στον χρήστη μέσω e-mail και με αυτόν τον τρόπο, το Μέλος αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται κάπου αλλού στην παρούσα Συμφωνία και σε ισχύοντα μέρη της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης και το Μέλος θα είναι προσωπικά ευθύνεται για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν λόγω παροχής παραπληροφόρησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 3.2 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μέλους είναι αποκλειστικά προσωπικά για το πρόσωπο του οποίου η ιδιότητα μέλους έχει εγκριθεί μόνο και το Μέλος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε τρίτο εν μέρει ή πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μέλους και εάν τα εν λόγω άτομα προβάλλουν αξιώσεις και δικαιώματα από την Εταιρεία ως προς αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε ελέγχους ταυτότητας ή μεμονωμένες συνεντεύξεις, για να διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα είναι απαραίτητη για καταλήγω σε απόφαση; και θα καταλήξει σε τελική απόφαση ώστε να αποδεχτεί μόνο ένα άτομο την κυριότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αντίστοιχου λογαριασμού και να προβεί σε ανάλογες ενέργειες. Σε μια τέτοια περίπτωση το Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες τρίτων. 3.3 Το Μέλος συμφωνεί και δηλώνει ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ιδιότητας μέλους ή/και αγοράς μέσω του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής, θα είναι υποχρεωμένο να εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες νομικές υποχρεώσεις και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στον Ιστότοπο. ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με την αδυναμία εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων και διαδικασιών. Το Μέλος ευθύνεται για όλες τις απώλειες που μπορεί να υποστεί η Εταιρεία σε σχέση με την πληρωμή του για τη χρήση των Υπηρεσιών και επιπλέον θα πληρώσει όλες τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από πιθανές απαιτήσεις από Τράπεζες και κατόχους καρτών και που αποδίδονται στα συστήματα πληρωμών κατόπιν πρώτης αίτησης και μαζί με όλα τα αξεσουάρ.

3.4. Το Μέλος, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι αυτές οι πληροφορίες, τα περιεχόμενα και οι διαφημίσεις που θα μεταφορτωθούν από μόνοι τους στον Ιστότοπο θα είναι αληθείς και νόμιμες και δεν θα είναι παράνομες ή ανήθικες ή δεν θα έχουν ως σκοπό τη δυσφήμιση, δυσφήμιση, δυσφήμιση, δυσφήμιση, βρισίδι, απειλή. ή παρενοχλώ? ότι η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών και περιεχομένων δεν προκαλεί παραβίαση του νόμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία· ότι δεν προκαλεί παραβίαση κανενός δικαιώματος. Η νομική-ποινική ευθύνη σε οποιαδήποτε κατάσταση ή συναλλαγή βαρύνει τον ίδιο. 3.5 Το δικαίωμα επεξεργασίας οποιωνδήποτε και όλων των προσωπικών δεδομένων που μοιράζεται το Μέλος στον λογαριασμό μέλους θα ανήκει στην Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι νόμιμες συναινέσεις. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται με βάση την υψηλή ιδιωτικότητα. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία θα κοινοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία μέλους στις σχετικές αρμόδιες αρχές. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος σε οποιαδήποτε πιθανή διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους τα μέλη και αυτή η γνωστοποίηση περιορίζεται αυστηρά στο σκοπό να επιτραπεί σε άλλους χρήστες να ασκήσουν τα θεσμοθετημένα δικαιώματά τους. 3.6 Ορισμένα στοιχεία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χρειάζεται το μέλος για να έχει πρόσβαση στη Σελίδα Μέλους και για την πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών θα δημιουργηθούν από το Μέλος και η ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων αποτελεί πλήρη ευθύνη του. Το Μέλος συμφωνεί, εκπροσωπεί και δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί από αυτόν, ότι η ευθύνη που προκύπτει από τέτοιες συναλλαγές βαρύνουν τον ίδιο εκ των προτέρων· ότι δεν θα προβάλει αντίρρηση ή/και ένσταση ότι τέτοιες συναλλαγές δεν έχουν διαπραχθεί από αυτόν ή/και δεν θα αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει αυτής της ένστασης ή ένστασης. 3.7. Η Εταιρεία είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης όλων των περιεχομένων που δημοσιεύονται και διατίθενται στον Ιστότοπο και δεν επιτρέπει ή συναινεί σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, οποιασδήποτε και όλων των χρήσεων που αναφέρονται παρακάτω, και της απόκτησης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και χρήσης του το περιεχόμενο ή την εισαγωγή οποιουδήποτε συνδέσμου προς το περιεχόμενο αυτό.

Η χρήση της Ιστοσελίδας από το Μέλος ή τρίτο μέρος για τη δημιουργία, τον έλεγχο, την ενημέρωση ή την αλλαγή βάσης δεδομένων, εγγραφής ή κατευθυντήριων γραμμών που ανήκει στον Αγοραστή ή σε τρίτο μέρος. · Η χρήση της Ιστοσελίδας στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους αυτής για λόγους παραβίασης, τροποποίησης ή αντίστροφης μηχανικής. · Εκτέλεση συναλλαγών με χρήση λανθασμένων πληροφοριών ή στοιχείων άλλου χρήστη. δημιουργία πλαστών λογαριασμών χρηστών με την παροχή λανθασμένων ή παραπλανητικών προσωπικών δεδομένων, τόπο διαμονής, διεύθυνση e-mail, στοιχεία επικοινωνίας, πληρωμής ή λογαριασμού και η χρήση του ιστότοπου σε αυτούς τους λογαριασμούς με παράνομο τρόπο και πέρα ​​από τη χρήση των όρων του παρόντος ή της ιδιότητας μέλους συμφωνία ή παραρτήματα ή το πεδίο εφαρμογής τους· η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού οποιουδήποτε άλλου χρήστη· δημιουργία λογαριασμών ή συμμετοχή σε συναλλαγές χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα ή προσποιούμενος κάποιον άλλον· · Η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για δόλιες συναλλαγές, · Η χρήση, αναπαραγωγή, αλλαγή, μετάδοση ή αντικατάσταση του περιεχομένου του Ιστότοπου ή των περιεχομένων οποιουδήποτε τρίτου στο σύνολό του ή οποιουδήποτε μέρους αυτού χωρίς καμία άδεια, καθώς το ίδιο μπορεί να τελεί υπό την προστασία του νόμου ή μπορεί να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού απορρήτου ή δικαιώματα εκπομπής/δημοσίευσης· · Χειρισμός του τιμήματος οποιασδήποτε συναλλαγής ή παρέμβασης με τις συναλλαγές άλλων χρηστών. · Χρήση σχολίων, απαντήσεων ή χαρακτηριστικών αξιολόγησης για οποιονδήποτε λόγο πέρα ​​από τον επιδιωκόμενο σκοπό ή σκοπούς πέρα ​​από τον Ιστότοπο (δημοσίευση λεπτομερειών μιας Εκδήλωσης στον Ιστότοπο ή τυχόν σχολίων Μέλους εκτός του Ιστότοπου κ.λπ.) · Διανομή αλυσιδωτών επιστολών ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων. · Μετάδοση οποιουδήποτε ιού, κακόβουλου λογισμικού ή άλλης επιβλαβούς τεχνολογίας για τον Ιστότοπο, τη βάση δεδομένων του ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο. · Συλλογή οποιωνδήποτε πληροφοριών Χρηστών ή Μελών, όπως οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, χωρίς καμία άδεια. · Προσπάθειες πρόσβασης στον Ιστότοπο με τρόπο που δημιουργεί αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα μεγάλα φορτία στις επικοινωνίες και τα τεχνικά συστήματα που καθορίζονται από τον Ιστότοπο ή που με οποιονδήποτε τρόπο τα μπλοκάρει, σταματά, διακόπτει, καταστρέφει ή τα τροποποιεί. · Χρήση λογισμικού ή συστημάτων "screen scraping", όπως αυτόματα προγράμματα, ρομπότ, ανιχνευτές ιστού, spiders, εξόρυξη δεδομένων ή ανίχνευση δεδομένων στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, δημοσίευση, μετάδοση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπο με αυτόν τον τρόπο· η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτήν χωρίς άδεια και πέρα ​​από τα όρια χρήσης όπως ορίζονται στο παρόν είναι παράνομη και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει αμέσως τη συνδρομή και να κινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή να υποβάλει αξίωση χωρίς καμία αμοιβή επιστροφή χρημάτων.3.8 Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει τέτοια στοιχεία «Μέλη/Προσωπικά» που δηλώνονται από την Εταιρεία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, με την επιφύλαξη της άδειας που έχει λάβει για στατιστικές αξιολογήσεις, διαφημίσεις, μάρκετινγκ και άλλες εμπορικές λειτουργίες επικοινωνίας όπως ορίζονται από αυτήν και για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας ή την εκτέλεση της αίτησης για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Το Μέλος συμφωνεί και δηλώνει ότι συναινεί στη χρήση και αποθήκευση από την Εταιρεία των στοιχείων του με αυτόν τον τρόπο μέσω της αναπαραγωγής του επιτρεπόμενου κειμένου επικοινωνίας. Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Το Μέλος έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του μέσω της Σελίδας Μέλους ή/και κοινοποιώντας την Εταιρεία.3.11 Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ανακοινώνονται τακτικά στην Ιστοσελίδα και αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν όταν κριθεί απαραίτητο με τη δημοσίευσή τους στην Ιστοσελίδα. Το Μέλος, καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης Μέλους του, υποχρεούται να ακολουθεί και να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους κανόνες/όρους μέσω της Ιστοσελίδας. 3.12 Η Συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή μέσω ενός e-mail με τίτλο «Τερματισμός Συνδρομής» που θα σταλεί μέσω της Σελίδας Μέλους ή στη διεύθυνση επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Ωστόσο, η ακύρωση μπορεί να τεθεί σε ισχύ με την επιφύλαξη της έγκρισης της Εταιρείας σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν στο μεταξύ υποβληθεί αίτημα διαγραφής από τη λίστα επικοινωνίας, εντός 3 Εργάσιμων Ημερών, η επικοινωνία με ανακοινώσεις και περιεχόμενο πωλήσεων θα ανακοινωθεί επίσης ξεχωριστά. Όσον αφορά τις αγορασθείσες Υπηρεσίες, οποιεσδήποτε υποχρεωτικές μεταδόσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Μέλος δεν επιτρέπεται να μεταπωλεί, να μοιράζεται, να διανέμει, να εκθέτει, να αναπαράγει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου ή των στοιχείων της Εταιρείας ή των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας, των παρεχόμενων εικαστικών άλλων Μελών ούτε επιτρέπεται σε άλλα μέρη να έχουν πρόσβαση ή να τα χρησιμοποιούν ; Διαφορετικά, θα είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει και να καλύψει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαστικών εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής μαζί με το ποσό της αποζημίωσης που ζητείται από την Εταιρεία λόγω των ζημιών που υπέστησαν τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, , οι δικαιοπάροχοι.Τα δικαιώματα της Εταιρείας για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, τα πραγματικά και προσωπικά δικαιώματα, τα εμπορικά δεδομένα και η τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων υλικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτει μέσω του λογισμικού που θα παρέχει για όλες τις Υπηρεσίες, εμπορικές γνώσεις, έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα της Εταιρείας , εμπορική επίδεση ή Ιστότοπος διατηρούνται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα Συμφωνία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δημοσιεύοντάς την στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή είναι αποδεκτή από αυτήν. Οι τροποποιημένες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ και θα συνεχίσουν να παράγουν τις ισχύουσες συνέπειες. Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί με τη μονομερή δήλωση του Μέλους. Ωστόσο, το Μέλος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας του ανά πάσα στιγμή μετά την τροποποίηση της συμφωνίας σύμφωνα με τους κανόνες καταγγελίας. Η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει τη Συνδρομή και μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ χωρίς να προβάλει κανέναν δίκαιο λόγο και υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της που ορίζονται στο παρόν.

6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις που θεωρούνται νόμιμα ως σημαντικά γεγονότα, η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη να υποεκπληρώσει ή να μην εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στο παρόν εκπρόθεσμα ή καθόλου. Οποιαδήποτε καθυστερημένη ή ελλιπής εκτέλεση σε περίπτωση σοβαρού γεγονότος δεν θα θεωρείται μη εκτέλεση ή γεγονός αθέτησης υποχρέωσης ή το Μέλος δεν θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αποζημίωση με οποιοδήποτε όνομα έναντι της Εταιρείας σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο όρος «μείζον γεγονός» θα αναφέρεται σε οποιοδήποτε γεγονός που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο της Εταιρείας και που δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την απαραίτητη φροντίδα και επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πράξεων του Θεού, των ταραχών, της κατάστασης πολέμου, της απεργίας. , κυβερνοεπιθέσεις, πανδημίες, προβλήματα επικοινωνίας που προέρχονται από παρόχους υπηρεσιών και ζητήματα πρόσβασης, τεχνικές υποδομές και βλάβες ή δυσλειτουργίες του Διαδικτύου, εργασίες βελτίωσης ή αναβάθμισης συστήματος και σχετικές δυσλειτουργίες, έλλειψη ρεύματος και ακραίες καιρικές συνθήκες.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το ελληνικό δίκαιο θα ισχύει για τη διακυβέρνηση, την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και όλων των άλλων νομικών θεμάτων βάσει της παρούσας. Τα κεντρικά δικαστήρια και τα γραφεία εκτέλεσης της Κωνσταντινούπολης θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν παρούσες ή μελλοντικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.

8. ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Το Μέλος συμφωνεί, εκπροσωπεί και δεσμεύεται ότι όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία και τα αρχεία συστήματος και τα εμπορικά αρχεία, καθώς και τα αρχεία βιβλίων, μικροφίλμ και μικροφωτογραφίες και αρχεία υπολογιστή που διατηρούνται στον Ιστότοπο της Εταιρείας και στους διακομιστές της θα αποτελούν έγκυρα, δεσμευτικά, οριστικά και αποκλειστικά στοιχεία σε περίπτωση οποιουδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη Συμφωνία.

9. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη ή όρος του παρόντος καταστεί άκυρη ή παράνομη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Συμφωνίας.

10. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιείται επικοινωνία με τα Μέλη μέσω της διεύθυνσης e-mail/των αριθμών κινητού τηλεφώνου που παρέχουν κατά την εγγραφή, σύμφωνα με το απόρρητο & Πολιτική cookie που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντικαθιστά τη γραπτή επικοινωνία. Το Μέλος είναι υποχρεωμένο να διατηρεί ενημερωμένα όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του και να ελέγχει τακτικά την Ιστοσελίδα για λόγους ενημέρωσης. Το Μέλος συμφωνεί, δηλώνει και αναλαμβάνει ότι από την ιδιότητα του μέλους ημερομηνία, εγκρίνει με το παρόν την ηλεκτρονική συμφωνία ηλεκτρονικά και ότι θα παραμείνει δεσμευτική καθ' όλη τη διάρκεια της Ιδιότητα μέλους.

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2022